HEADER afbeelding+titel
BREAKING NEWS: Alcoholslot niet meer opgelegd door CBR

BREAKING NEWS: Alcoholslot niet meer opgelegd door CBR

Minister Schultz heeft dit vandaag in de Tweede Kamer gezegd.

Over het alcoholslot is zoveel discussie dat de maatregel voorlopig in de ijskast is gezet. Het alcoholslot is een erg zware maatregel, zodat deze als “straf” moet worden gezien. De strafrechters weigeren daarom nog langer ook nog straffen op te leggen. Dat vormt namelijk een “dubbele bestraffing” en dat is wettelijk verboden.

Ook de Raad van State (de hoogste bestuursrechter in Nederland) is eindelijk kritisch geworden over de enorme impact van het alcoholslot in levens van burgers. Deze kritiek is volgens minister Schultz “dermate ingrijpend” dat het niet verantwoord is om de maatregel nog op te leggen. Iedereen die nu een strafzaak of een procedure bij het CBR heeft lopen, raden wij dan ook aan (door) te procederen! Wie nog geen definitieve uitspraak heeft, zal vanaf nu voorlopig in ieder geval geen alcoholslot meer krijgen opgelegd.

Positief is dat wordt gekeken naar alternatieven. Dit betekent hopelijk dat de volstrekt overbodige en onredelijke dubbele procedure wordt afgeschaft. Nu wordt iemand die voor dronken rijden is opgepakt via het strafrecht én via het bestuursrecht “bestraft”. De strafrechter legt vaak een forse boete en/of rijontzegging op. Het CBR komt daar nog bovenop met het alcoholslot (gemiddelde kosten: € 4.500,-). Wij brengen al heel lang naar voren dat de oplossing uitermate simpel is. Het alcoholslot kan een nuttig middel zijn om de hardnekkige drankrijder (daar was het ooit ook voor bedoeld) in het gareel te houden. Het zou daarom eerlijker zijn de strafrechter het alcoholslot te laten opleggen, want die ziet de verdachte en neemt een oordeel met inachtneming van alle omstandigheden. Het CBR besluit alleen vanaf het kille papier en aan de hand van een lijstje met promillages (die ook gelden voor degeen die één keer in de fout ging).

Het grootste kritiekpunt is dat iedere bestuurder een alcoholslot krijgt. Dus ook studenten die geen geld, laat staan een auto hebben. Maar ook de taxichauffeur, koerier of bouwvakker die voor hun bazen in verschillende auto’s moeten rijden. Deze mensen treft de maatregel extra zwaar, want zij raken vaak hun baan kwijt. Het CBR heeft nu kritische vragen te beantwoorden waarschijnlijk onder meer waarom dit niet strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur. Het alcoholslot is nu 11.000 keer opgelegd, maar pas 4.000 keer ingebouwd. 7.000 mensen zijn dus niet meer mobiel, met alle maatschappelijke kosten en gevolgen van dien (kwijtraken baan, beroep moeten doen op uitkering etc.).

Wij roepen op tot het maken van een redelijke en verantwoordelijke regeling door de formele wetgever (tweede kamer). Dit soort overheidsoptreden is veel te ingrijpend om aan het CBR over te laten, maar moet vooraf getoetst worden door een onafhankelijke rechter die integraal naar alle ins en outs van de zaak moet kunnen kijken.

Nu er geen duidelijkheid over het voortbestaan van het alcoholslot bestaat is het van groot belang in bezwaar en beroep te gaan tegen de besluiten van het CBR. Maar ook tegen een strafbeschikking van het OM of uitspraak van de strafrechter. Ga dus niet zomaar akkoord, maar schakel ons zo snel mogelijk in.

drie kolommen template
USPs tempate

Waarom de hulp van bibobprobleem.nl/kinderstrafrecht-nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar voor directe bijstand bij rijbewijsproblemen
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In sommige gevallen is pro-deo bijstand mogelijk