HEADER afbeelding+titel
Gereden onder invloed van alcohol?

Gereden onder invloed van alcohol?

Is bij een alcoholcontrole gebleken dat u als bestuurder met te veel alcohol op heeft gereden? Dan kan de politie op grond van de Wegenverkeerswet uw rijbewijs invorderen. Dit gebeurt in de praktijk als u bij een alcoholcontrole 570 µg/l of meer blaast (bij een beginnend bestuurder al bij 350 µg/l of meer).

Inhouding rijbewijs door officier van justitie

Een ingevorderd rijbewijs wordt door de politie naar de officier van justitie bij het CVOM gestuurd. De officier van justitie moet vervolgens binnen tien dagen beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. Uw ingevorderde rijbewijs wordt als u niets doet bijna altijd ingehouden door de officier van justitie, in dat geval voor een flink aantal maanden.

Verzoek teruggave rijbewijs

Wij kunnen in dit stadium de officier van justitie proberen te overtuigen om uw rijbewijs in afwachting van de zaak terug te geven. De wet vereist namelijk een individuele beoordeling en dat wordt feitelijk bijna nooit gedaan. Het is dan ook van groot belang om nu al uw achtergrond en belangen naar voren te brengen. Wij zorgen voor een snelle en persoonlijke lobby, desgewenst nog binnen de beslistermijn van 10 dagen.

“Ik moest blazen en had net te veel gedronken. Dankzij de specialisten van rijbewijsprobleem heb ik mijn rijbewijs weer terug.”

Klaagschrift teruggave rijbewijs

Als de officier van justitie nog niet is overtuigd of al een beslissing tot inhouding heeft genomen dienen wij een klaagschrift in bij de rechtbank. We verzoeken dan de rechtbank om de teruggave van het rijbewijs te gelasten. Bij de behandeling ter terechtzitting zal één van onze gespecialiseerde advocaten u bijstaan. De ervaring leert dat de rechter waarde hecht aan de persoonlijke belangen van onze cliënten en vaak (in meer dan 80% van de gevallen) overgaat tot teruggave van het rijbewijs in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.

Uiteraard bekijken wij ook of er eventuele ‘vormfouten’ zijn gemaakt bij uw aanhouding en blaas- of bloedtest, want ook de politie laat wel eens een steek vallen. En een flink aantal kleinere en grotere fouten bij het alcoholonderzoek leiden tot bewijsuitsluiting en daarmee tot vrijspraak! U verhoogt uw kansen op succes sterk als u van meet af aan de juiste strategie hanteert. Wij kennen het klappen van de zweep en zorgen ervoor dat u geen kansen laat liggen. Aarzel daarom niet en neem zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Strafbeschikking/dagvaarding ontvangen

Uiteindelijk komt uw zaak voor bij de officier van justitie of de rechtbank. U ontvangt hiervoor een (aangetekende) uitnodiging. Wij kunnen voor u het dossier opvragen en u bijstaan op de zitting. Ook als u het rijbewijs al terug heeft gekregen is bijstand van groot belang omdat de voorlopige beslissing geen garanties biedt voor de zitting. Wij zorgen er voor dat u op voorhand weet wat u kunt verwachten en geen kansen laat liggen. Neemt u daarom na ontvangst van de oproeping/dagvaarding direct contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten om u te laten adviseren over de verdere procedure.

Recidiveregeling

Indien u als bestuurder binnen vijf jaar voor de tweede keer onherroepelijk bent veroordeeld wegens een alcoholdelict, kunt u te maken krijgen met de recidiveregeling en kan uw rijbewijs van rechtswege ongeldig worden verklaard.

Deze ongeldigheid wordt per brief aan u bekend gemaakt en komt na afloop van de strafzaak bovenop de al opgelegde straf (en maatregel). Concreet betekent dit dat u opnieuw uw rijbewijs moet halen. U wordt met maatregelen (drie)dubbel gestraft voor één misdraging. Het is daarom van groot belang dat u zich hierin laat bijstaan om een veroordeling in een strafzaak te voorkomen.

drie kolommen template
USPs tempate

Waarom de hulp van bibobprobleem.nl/kinderstrafrecht-nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar voor directe bijstand bij rijbewijsproblemen
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In sommige gevallen is pro-deo bijstand mogelijk